Stills (2020)

Durata: 7’30’’
Category: Chamber music

Stills (2020) för basklarinett, 7'30''

Uruppförande hösten 2020.

Stills (2020) 7'30''