Part (2012)

Durata: 30’
Kategori: Musik och arkitektur
Lyssna: 

Part visades på Palazzo Bembo i Venedig under Arkitekturbiennalen 27 augusti-25 november 2012.

Part är en struktur där ljudet integreras med det gjutna – betong, vax och brons – och filtreras genom membran av pergament. Musiken är komponerad med surroundljud som spelas genom sju högtalare, fem ingjutna och två placerade i rummet. Strukturen är monterad i ett grid av tunna stålrör, från golv till tak, vilket är en del av tanken om ett tredimensionellt partitur. Arkitekturen och musiken i Part kompletteras av ett schema där snitt/planer/vyer, musikanvisningar och texter från den konstnärliga processen visas.

Part är en del av projektet Skikt – arkitektur och musik, som startades av arkitekten Petra Gipp och tonsättaren Kim Hedås år 2011. Skikt utforskar hur arkitektur/konst och musik/ljud kan ges vidare dimensioner genom att ytterligare lager fogas till helheten.

Part (2012) elektroakustiskt stycke 30'