Knot (2012)

Durata: 40’
Kategori: Musik och arkitektur
Lyssna: 

Knot visades på Nordiska paviljongen i Venedig under Arkitekturbiennalen 27 augusti-25 november 2012. Finska Arkitekturmuséet hade bjudit in 32 nordiska arkitekter till utställningen Light Houses.

Knot utforskar samspelet mellan ljudet av en dubbelkör och en arkitektur som uppstår i mötet mellan ett element gjutet i betong och dess återkastning i brons, mellan planen och sektionen som utgör dess reverb. Detta möte ger upphov till en knut av tomrum och massa som dirigerar ljuset när det tillsammans med musiken letar sig in mot mitten av strukturen.

Knot är en del av projektet Skikt – arkitektur och musik, som startades av arkitekten Petra Gipp och tonsättaren Kim Hedås år 2011. Skikt utforskar hur arkitektur/konst och musik/ljud kan ges vidare dimensioner genom att ytterligare lager fogas till helheten.

Knot (2012) elektroakustiskt stycke 40'