Diorama (2000)

Durata: 18’
Kategori: Orkestermusik

Diorama (2000) för symfoniorkester, 18’ . Uruppförande i Berwaldhallen med Sveriges Radios Symfoniorkester, dir. Thomas Dausgaard.