Krink (2000)

Durata: 8’
Kategori: Kammarmusik

Beställning från Rikskonserter till Stockholm Percussion Trio. Uruppfört 1 oktober 1998 av Stockholm Percussion Trio i Hörsalen, Kulturhuset på Stockholm International Percussion Event 1998. Inspelat av och sänt i Sveriges Radio P2.
    1998 skrev jag slagverkstrion Krink, vars grundidé är en rytmisk struktur som använder tiden för att skjuta på och stanna upp musiken. Genom att växelvis krympa och förstora skeendena, bildas ett mönster av olika pulser som antingen saktar av eller snabbar på och därmed ger en sorts rörlig tidsbotten åt musiken. Ur verkkommentaren:
    Musiken har fått sin form genom en följd av tempon som vecklar ihop sig. Ett långsamt tempo ritarderar och möts av ett snabbare tempo som accelererar och i sin tur möts av ett långsam¬mare som ritarderar. Tempoglidningarna överlappar varandra och ger en slags flytande rytmik där förskjutningar och dragningar är styrande, som alldeles för många kungar i ett vacklande parti schack.

Krink (1998) för slagverkstrio, 8’