Cavondia (1995)

Durata: 10’
Kategori: Elektroakustisk musik

Beställning från Sveriges Radio P2 Malmöhus.

Uruppförande den 13 december 1995 på Fylkingen i Stockholm.

”Hans huvud… Vad är det i hans huvud?… Ett hål…” ”Jag öppnar och stänger.” (ur radiopjäsen Cascando av Samuel Beckett)

Sommaren 1995, när Cavondia tog form, arbetade jag parallellt med musik till två pjäser av Samuel Beckett; Cascando och Eh, Joe. Båda dessa pjäser kom för mig att länkas samman med Cavondia, inte musikaliskt utan mer i form av de tankar som pendlade fram och tillbaka mellan de båda pjäserna och mitt eget stycke, Cavondia. För mig fungerade de som en slags inspirationens motor på väg in i stycket. Några av dessa tankar handlade om att falla, om att öppna och att stänga, om lögner; omedvetna och medvetna, om minnet och minnets mekanismer och till sist om kärlek, alltid kärlek.
    Stycket innehåller endast konkreta ljud som har bearbetats i studio. Jag spelade in ljudmaterial från fyra hålslagare, en liten stenkula, en frigolitrundel och två bouleklot.
    Styckets titel, Cavondia, är en fri fortsättning på det italienska ordet cavo som betyder ihålig.

Cavondia (1995) elektroakustiskt stycke, 10’