Arnaía (2014)

Durata: 60’
Kategori: Musik och text

Arnaía (2014) elektroakustiskt ljudverk, 60'.
Uruppförande den 17 mars 2014 på Audiorama.

Arnaía – text Märta Tikkanen, musik Kim Hedås,
röster Gunnel Lindblom och Iréne Lindh. Rösterna är inkomponerade i musikens flöde och reflekteras i ett spatialt spel genom de 21 högtalarna på Audiorama. Flytande och föränderligt: havet, kärleken.

Märta Tikkanens text kretsar kring den grekiska mytens Arnaía. Hon kastades i havet av fadern Ikarios, räddas av fåglar och återföds som Penelope. Runt henne finns maken Odysseus, sonen Telemakhos och älskaren Amfinomos. I ljudverket Arnaía  spelar rösterna och musiken med tidslagringar och rumsförflyttningar genom Audioramas 21-kanaliga ljudsystem. Kvinnorösternas dubbeljag är exponerade i kaleidoskopiska reflektioner: textliga, musikaliska, formmässiga och spatiala.

”Två gånger född simmar jag mot horisonten. Den kommer aldrig närmare. Här gäller inte upp eller ner. Grönt, överallt. Havet bär mig.”

Produktionen har finansierats med stöd av Kulturrådet och Stockholms Läns Landsting.

http://www.audiorama.se/arnaia/

Arnaía (2014) elektroakustiskt stycke 60'