Silent plan (2014)

Durata: 14’
Kategori: Kammarmusik
Lyssna: 

Silent plan (2014) för altflöjt, basklarinett, slagverk, piano, violin, viola och violoncell 14'. Uruppförande lördag 24 maj 2014 med Norrbotten NEO under ledning av Christian Karlsen på Acusticum i Piteå under the New Directions Festival 2014.

Silent plan är en beställning från Norrbotten NEO.
Altflöjt: Sara Hammarström, basklarinett: Robert Ek, slagverk: Daniel Saur, piano: Mårten Landström, violin: Cecilia Zilliacus, viola: Kim Hellgren och violoncell: Elemér Lavotha.

Titeln Silent plan syftar på en ohörbar struktur som ligger till grund för musiken. Strukturen öppnar för att musikens energiflöden och formdelar kan utvecklas och förändras, både i detalj genom dynamik, harmonik, rytmik, och i stort: som helhet. Utifrån strukturens ohörbara nät korrelerar eller kontrasterar olika block genom att skilda material presenteras och försvinner, återkommer och transformeras.

I Silent plan görs utvidgningar av instrumentens klangkaraktär; i varje musikers stämma finns ett extra instrument, lika noggrant noterat som det ordinarie spelet på respektive instrument. Altflöjtisten och basklarinettisten blåser även på varsin shell chimes; violinisten, violasten och cellisten gör stråkdrag även på varsin cymbal; pianisten spelar även crotales och slagverkaren har instrument med skilda funktioner, fokuserade på antingen rytm, klangfärg eller tonhöjd. Klangkaraktärernas utvidgningar är därför både sammanfogande och särskiljande eftersom de binder ihop ensemblens klanger i snarlika ljudvärldar samtidigt som varje enskild musikers
ljudalstrande blir än mer specifikt genom det egna instrumentets omfång, klangfärg och spelarter i kombination med det extra instrumentet.

Silent plan har fem större delar. Andra och fjärde delen är mer individuellt formade med solistiska
respektive sammanflätade linjer. Första, tredje och femte delen speglar tydligare varandras rum. Silent plan binds samman genom ett lågmält men intensivt energiflöde som löper genom hela formen.

Inspelning i juni 2017 av Norrbotten NEO under ledning av Petter Sundqvist och utgivet på cd:n Silent plan i november 2018.

Länk till cd:
http://norrbottensmusiken.se/ensembler/norrbotten-neo/nyheter/2018/ny-skiva-new-sweden-silent-plan/

Länk till festivalen i Piteå:
http://www.newdirections.se/festival-2014-2/program/saturday/

Konserten spelas in och sänds live av DLA PLAY, se länk:
http://dlaplay.se/program/norrbotten-neo-new-sweden/

Även radion spelar in och sänder, se länk till SR P2 Live:
http://www.newdirections.se/sveriges-radio-spelar-in-och-sander-live/

Silent plan (2014) för kammarensemble 14'