Signs (2016)

Durata: 5’
Kategori: Kammarmusik

Signs – fagottsolo komponerat för solisten Sebastian Stevensson, som uruppför stycket i Berwaldhallen den 10 november 2016.

Beställning från Sveriges Radio P2 Live.

Signs är ett solostycke för fagott som utgår ifrån skriftens mening: hur skriften förändras när nytt kommer till, hur den ursprungliga betydelsen skiftar allteftersom skriften växer fram, utvecklas, expanderar, skrivs över, leds framåt, vänder tillbaka till tidigare, lägger till nya tecken, skrivs om igen, skiftar form, öppnar sig på nytt, leder vidare, stannar till och upprepar sig i ständigt nya skiftningar, med kontinuerliga förändringar, rörliga mönster, kopplingar, blänk som skiftar, inskjutna tillägg, tecken som återkommer, skiftar, ger punkter, öppnar för andra kopplingar, blänk, punkter, tecken som skrivs över, blänk, tecken, tecken, blänk, skiftningar.

Musiken är komponerad som en soloskrift med tre material i växlande kombinationer som löper genom formens nio delar i ett kontinuerligt flöde.

Signs (2016) för fagott 5'