Dense (2017)

Durata: 12’
Kategori: Elektroakustisk musik
Lyssna: 

Dense (2017) 12’ – elektroakustiskt verk för åtta kanaler. Uruppförande inom ramen för festivalen Svensk Musikvår tisdagen den 21 mars 2017 i Klangkupolen på Kungliga Musikhögskolan.

Musiken i Dense utgår från tankar om spatialitet i förhållande till tid. Rumsliga och tidsliga förändringar i musikens rörelser ger en kontinuerligt skiftande polyfoni. Tänkta platser, rum, positioner och riktningar är i Dense grund för musiken. Ljudmaterialets perforeringar, hål och tomrum överlagras allteftersom och skapar strukturer med varierande täthetsgrad. Musikens densitet blir omväxlande tätare packad eller luftigare. I Dense är det tänkta rummet mörkare och saknar botten, rummet drar musiken långsamt ner – sjunker djupare, mot mörkret.

Dense är komponerat i studio 2 på EMS (Elektronmusikstudion i Stockholm) och är i sin helhet tolv minuter långt och för åtta högtalare, men finns även i en stereoversion.

Länk till festivalprogrammet:

http://svenskmusikvar.se/kalendarium-2017

Dense (2017) elektroakustiskt verk för åtta kanaler 12'