Arcs (2017)

Durata: 48’
Kategori: Elektroakustisk musik

Arcs (2017) 48’ – elektroakustiskt verk för fyra kanaler.

Musikinstallation som är inköpt av Statens konstråd för placering på Svenska institutet i Paris och spelas där permanent från mitten av oktober 2018.

Arcs (2017) elektroakustiskt verk för fyra kanaler 48'