Mimionimas (2017)

Durata: 4’
Kategori: Kammarmusik

Mimionimas – stråkkvartett komponerad för Uppsala Kammarsolister, beställning från Musik i Uppland.

Balans som destabiliseras genom tidskast och kontraster – det är grunden för Mimionimas. Musiken är komponerad utifrån fyra karaktäristiska material: balansfraser, luckor, resonansklanger och oändlighetslinjer. Dessa material utvecklas ibland solistiskt och ibland i kombinationer av två, tre eller fyra. Materialet balansfraser kan beskrivas i rörelser av solfjäderlika kurvor som öppnar upp mot en balanspunkt för att sedan genast falla, slå igen, stänga till. Fraserna kan förändras och även kombineras med materialen luckor, resonansklanger och oändlighetslinjer, som på liknande vis är rörliga och dynamiska utifrån sina specifika förutsättningar. Helhetsstrukturen bygger på att tidsperspektivet pressas ihop alternativt sträcks ut, med metronomtal som successivt ökar eller minskar.

Mimionimas relaterar till Beethovens tolfte stråkkvartett, opus 127, och som så ofta i Beethovens musik finns i opus 127 en dubbelhet. Dubbelhet kan vara exempelvis friktion mellan olikheter, glidningar mellan tillstånd eller spänningsförhållanden mellan framåtrörelse och tillbakadragande. Allt detta kan ses som tekniker, användbara för komposition av nya verk. Det finns inga direkta citat från Beethovens stråkkvartett i den nykomponerade kvartetten, däremot bygger musiken vidare på just dessa tekniker för att skicka tidskast och kontrasterande karaktärer in i Mimionimas.

Uppsala Kammarsolister gör sex konserter 2017-18 med musik av Beethoven tillsammans med nyskrivna verk av sex svenska tonsättare. Den första konsertens titel är Revolution.

Konsert på Konstakademien, Stockholm kl 16 lördag 16 september 2017 och på Uppsala Konsert & Kongress kl 16 söndag 17 september 2017.

Program:

        Dmitrij Sjostakovitj: Stråkkvartett nr 12 op 133
        Ludwig van Beethoven: Stråkkvartett nr 12 op 127
        Kim Hedås: Mimionimas

Åke Holmqvist presenterar Beethovens sena stråkkvartetter.

Vid en konsert på KMH 2020 framfördes Mimionimas av Danial Shariati – violin, Jonna Simonsson – violin, Saara Kurki – viola, Josef Alin – violoncell

Mimionimas startar vid 55:42 –
http://www.youtube.com/watch?v=-BUTpFxyIqU

Mimionimas (2017) för stråkkvartett 4'