Visit (2019)

Durata: 55’
Kategori: Elektroakustisk musik
Lyssna: 

Visit (2019) 55’ – fyrkanaligt elektroakustiskt verk komponerat för Ljudbänken med placering i Fatbursparken på Södermalm. Beställning från Stockholm konst och Audiorama, komponerat på EMS i Stockholm.

Visit utgår från Fatbursparkens historia och de människor som genom årtusenden har vistats just här. När inlandsisen smälte för tiotusen år sedan bildades en havsvik i dåvarande ytterskärgården och genom landhöjningen blev viken mitt på ön en stor sjö med friskt vatten och gott om fisk. Pollenanalyser visar på mänsklig närvaro här redan för tretusen år sedan. Skogarna, ängarna och stränderna runtom sjön blir så småningom betesmarker och odlingar, med bryggor och båtar, gårdar, stall, väderkvarnar, verkstäder, malmgårdar, slakterier, vedhandlare, marknadsplatser, bryggerier, repslagerier, kakelfabriker, färgerier, väverier, barnbördshus, häkten, avrättningsplatser, teatrar, krogar, hälsobrunn, apotek, lusthus, kyrkor, fattighus, ruckel, soptippar och palats. Staden växer, orkestern spelar vid strandkanten för finklädda kafébesökare, trädgårdsföreningen badar i kvällssol, soporna kastas i sjön som slammar igen och krymper, myggor sprider malaria, infångade björnar tränas till föreställningar, sjön dikas av för att ge plats åt raka gator och när Stockholms första järnvägsstation ska byggas fylls Fatburssjön slutligen igen. Människorna som lever, arbetar och bor här kan inte längre åka skridskor på sjön men historien fortsätter; i kvarteren rivs det gamla för att människorna ska kunna bygga fabriker, skolor, butiker, biografer, brandstation, hotell, konserthus, boktryckerier, medborgarhus, bilskrotar, sjukhus, sopstationer, tunnelbana och bostäder i båge med rundad park. Barnen växer upp och korvfabriken omvandlas i digital utveckling. Från den allra första början, genom dessa skiftande århundraden, har människor passerat här – dag som natt, under alla årstider, med olika ärenden, ibland bara på ett kort besök och ibland varje dag genom hela livet. Just nu är Fatbursparken på väg att återigen förändras, järnvägstunnlar har sprängts under ön och spåren däckas över för att parken ska binda samman det som länge varit avskuret, nytt växer upp och kvar under allt finns stränderna och sjön. Tidslagren existerar samtidigt.

Visit (2019) är ett fyrkanaligt elektroakustiskt verk med 55 minuter som repriseras över tid. Formen är komponerad i fem delar och materialet utvecklas organiskt i sekvenser med enheterna fem, åtta, elva, fyrtio och femtiofem i en expanderande struktur av polyfona linjer. Fragment kombineras i föränderliga spel som släpps fram, löses upp och försvinner, återkommer i annorlunda skepnader, kopplas samman i situationer som långsamt sjunker ner, dyker upp igen, förändras, bleknar bort och försvinner. Cykliska förlopp kan ibland förefalla eviga, repetitiva i all oändlighet, även om de är visiter med tillfälliga uppdykanden i ögonblickskorta situationer som snart försvinner in i historiens flytande massa av händelser. Verket anknyter till historien på just denna plats där människors aktiviteter under tusentals år utvecklat och förändrat staden. Visiterna fortsätter att förändra.

Invigning kl 16 måndag 16 september 2019, se länk:

http://www.audiorama.se/events/2019/ljudbanken-kim-hedas

http://www.stockholmkonst.se/om/arkiv/ljudbanken-5/

http://www.stockholmkonst.se/konsten/konstprojekt/ljudbanken-5-sodermalm/

http://www.audiorama.se/events/2019/ljudbanken-kim-hedas

Historiska fotografier från Digitala Stadsmuseet, Stockholms Stadsmuseum.

Ljudbänken will be stored in the Arctic World Archive
The Arctic World Archive will become home to world cultural treasures, among them Audiorama and Stockholm konst's sound art project Ljudbänken.

http://www.stockholmkonst.se/om/arkiv/ljudbanken-i-arctic-world-archive/

Visit (2019) 55’00’’