Som om (2020)

Durata: 6’35’’
Kategori: Vokalmusik

Kim Hedås: Som om (2020) blandad kör, S S A A T T B B, 6’35''

Som om är ett nytt körverk för blandad kör i åtta stämmor.

Tidigare körverk är Skugga, ljus, liv (2016) för dubbel manskör i åtta stämmor, Sand (2006) för blandad kör, Kom! (2004) för blandad kör, Lux aeterna (2001) för blandad kör samt  I (1998) för blandad kör, piano, violoncell, trombon och marimba.

Uruppförande under hösten 2021, mer information kommer senare.