Som om (2020)

Durata: 6’35’’
Kategori: Vokalmusik

Som om (2020) för blandad kör, SSAATTBB, 6’35''

Som om är är komponerat för blandad kör i åtta stämmor: SSAATTBB. Sångarnas röster mångfaldigas och blandas i en drömlik väv, som om vi drömmer, som om all vår tid är en dröm. Från en unison start sprider sig musiken i sekvenser som löper in i och ut ur varandra; rösterna lyser till och slocknar, skapar och delar och byter fraser, öppnar upp en mångstämmighet som växer och försvinner, expanderar och stillnar tiden, bildar tillsammans ett vi som är tid och dröm, en dröm som drömmer oss nu.

KMH vokalensemble med dirigenten Simon Frank uruppförde Som om i Kungasalen på KMH torsdagen den 25 november 2021.

Sopran: Sofia Niklasson, Emma Fagerström & Eleonora Poignant

Alt: Mathilda Sidén Silfver, Elias Aaron Johansson & Christiane Höjlund

Tenor: Björn Barje, Martin Åsander & Olof Olofson

Bas: Arvid Eriksson, Ove Pettersson & Gustav Nordlander

http://www.kmh.se/konserter---evenemang/alla/var-tid-var-drom.html

Samma vecka uruppfördes även det elektroakustiska verket Nu som bygger på material från Som om.

http://www.kmh.se/konserter---evenemang/alla/between-2021-konsert-i.html

Tidigare körverk är Skugga, ljus, liv (2016) för dubbel manskör i åtta stämmor, Sand (2006) för blandad kör, Kom! (2004) för blandad kör, Lux aeterna (2001) för blandad kör samt  I (1998) för blandad kör, piano, violoncell, trombon och marimba.