Calaerocci (2005)

Durata: 2’
Category: Chamber music

Calaerocci (2005) för klarinett och accordeon, 2’ Anita Agnas, accordeon o Maria Lopez, klarinett.

Uruppförande den 10 oktober 2005 i Stora salen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.