Om (2005)

Durata: 10’
Category: Chamber music

Om (2004) slagverkssextett, 10’ Kroumata.

Jag ville skriva en slags klangmusik som i grunden är stilla, mjukt slingrande men ändå har ett snabbt rytmiskt flöde som ger struktur åt ytan. Styckets form är flytande och glider sakta som mellan öar, där fraser och fragment kan återkomma men då i ny gestalt och i ett nytt sammanhang. Varje musiker har ett instrument med en mer solistisk funktion, exempelvis do¬bachis, almglocken eller log drums, men också flera stycken mer ackompanjerande instrument vilket gör att musikens fokus även glider mellan de olika musikerna. Instrumenten är bara av metall och trä, förutom lions roar som ger ett suddigt driv i basen. Flexatones med ljusa glis¬sandon blir en motpol till de mörka rörelserna i lions roar. Karaktäristiskt för stycket är också de lätta, ljusa, sprakande fyrverkeriliknande klangerna som bryter av i musikens annars så kontinuerliga form.

Uruppförande på Capitol i Stockholm.