Magnetit (1999)

Durata: 16’
Category: Chamber music

Magnetit började som ett spel med enkla motsatser. Det första jag tänkte när jag började skriva var ‘Långt och kort – två huvuden’. Motsatserna formades om till speglingar och vägen mellan spegelbilderna blev den klingande musiken. Stycket har en symmetrisk form där mitten bildar en platå med en refräng som upprepas fyra gånger, och titeln syftar på magnetiska krafter som tycks verka i de andningar som drar musiken fram till mittplatån och sedan i ett ritardando sjunker ner därifrån. Och samma magnetism påverkar frasernas riktning, rytmernas utveckling, melodiernas rörelser och harmoniernas skiftningar.

Magnetit (1999) för kammarensemble, 16’ KammarensembleN.

Magnetit (1999) för kammarensemble, 16’

Uruppförande av KammarensembleN, dir. xxxxx xxxx på Nybrokajen 11 (nuvarande Musikaliska).