Kan bara vara intresserad (2009)

Durata: 19’
Category: Music and text
Listen: 

Idéerna till musiken i stycket Kan bara vara intresserad började med att jag läste Lina Ekdahls texter och fastnade för fem dikter, hämtade ur samlingen Vad är det som skall utföras? från 2004. Musiken har också fem delar, som i sin tur är uppbyggda av fem olika sorts material. Materialen är från början direkt kopplade till varsin text, men i det färdiga stycket spelas de både separat och tillsammans i olika överlagringar.

Texternas öppna karaktär, som är mer frågor än påståenden, har smittat av sig på musiken. Allt är inte säkert, spikat och klart, fixerat och färdigt. För att öppna upp formen och ge ytterligare frihet till både musiken och texten, men framförallt till kopplingen dem emellan, har jag arbetat med både strikt noterad musik och med improvisationsmodeller. Jag var också nyfiken på hur själva samspelet skulle fungera mellan de sex musikerna och poeten som läser sina texter. Jag har försökt att bygga upp stycket så att lyssnandet och samspelet hamnar i fokus, för att på så sätt kroka ihop musiken och texten.

Det kortare stycket, Bara, använder sig av samma material som det längre stycket, men här finns texten inte längre med – i alla fall hörs den inte. Men den är fortfarande inbyggd i det musikaliska materialet och eftersom båda styckena spelas på samma konsert, så kanske det kortare stycket i slutet av konserten kan säga något mer, eller kanske t o m något annat, om texten. Eller så är det helt enkelt ett stycke musik – bara.

Musiken till Kan bara vara intresserad och Bara är komponerad direkt för Gageego! som en beställning från Gageego! och Kulturrådet. Uruppförande 1 november 2009 i Stenhammarsalen, Göteborgs Konserthus.

Kan bara vara intresserad (2009) 17' 
Bara (2009) 7'
B till GDH (2011) 1' 05'’