RE:CAI:O (2013)

Durata: 9’
Category: Orchestral music
Listen: 

RE:CAI:O (2013) för symfoniorkester, 9’ . Uruppförande i Umeå med NorrlandsOperans symfoniorkester under ledning av Rumon Gamba.

Här nedan en länk till inspelning av RE:CAI:O med Malmö Symfoniorkester, dirigent Andreas Hanson, från Malmö Live den 2 juni 2015:

http://fst.se/sites/default/files/kim_hedas_re_cai_o.mp3

Länk till mer information om presentationsdagen för nykomponerad orkestermusik:

http://fst.se/presentationsdag-ny-svensk-orkestermusik-2-juni-2016

I projektet Beethoven and beyond spelas Beethovens nio symfonier tillsammans med nio nyskrivna stycken som är komponerade i relation till varsin Beethoven-symfoni. Vid den andra konserten, lördag 11 januari 2014 kl 19, spelas Beethovens tredje symfoni – Eroican – och Kim Hedås nykomponerade RE:CAI:O .

I musiken till RE:CAI:O  har jag arbetat med rörliga, tidsliga transformationer som utgår från minnen, motsägelser och hemligheter. Dubbelhet, ambivalens och tvetydighet färgar sanningen när motsägelsefulla minnen och hemligheter förändrar såväl musikens mening som själva musiken.
      Jag har intresserat mig för tre olika varianter av dubbelhet i musiken: friktion mellan olikheter, glidningar mellan tillstånd och spänningsförhållanden mellan framåtrörelse och tillbakadragande. Allt detta finns aktiverat i Beethovens musik; med hjälp av samma tekniker för utveckling av material har jag arbetat vidare i RE:CAI:O .
      I min musik finns inga direkta Beethoven-citat, däremot har jag byggt harmonik och form utifrån ett parti i Eroicans första sats. I takt 248 påbörjar Beethoven en ackordsekvens med tvådelade synkoper som förskjuter tretaktspulsen och via moduleringar över dimackord landar musiken på en amollklang med oktaverat f på topp som i starkt uttryck upprepas åtta gånger innan musiken faller ner till en förhållning, som i sin tur leder vidare till ett mjukt emollackord innan nästa tema tar vid. Just detta parti, med disparata element och speciell laddning, har inspirerat mig eftersom musiken här klingar annorlunda – även nu i vår tid.
      RE:CAI:O  har fått en formstruktur med tre satser, där nio delar innehåller musik från tre olika material (e=energi, f=fall och s=slinger) som framträder i tjugo korta sekvenser. Sju generalpauser formar musiken; tillsammans med tystnaderna före och efter stycket bildar även dessa pauser talet nio, som är i fokus för hela projektet Beethoven and beyond (med nio symfonier och nio nykomponerade nio minuter långa stycken).
      Bokstäverna i titeln delar RE:CAI:O  med Beethovens Eroica, om än i omvänd ordning och med en tredelning som speglar styckets form. Men RE:CAI:O  betyder också något och anknyter till musikens kärna: fallandet. På portugisiska betyder recaio ungefär att falla – falla bakåt, falla tillbaka till tidigare tillstånd eller praktik, glida bakåt, vända åter, återvända.

RE:CAI:O (2013) för symfoniorkester 9'