Hennes budskap (2014)

Durata: 7’
Category: Vocal music

Hennes budskap (2014) för sopran, tenor, altflöjt och piano. Uruppförande med två konserter i Paris: torsdag 7 maj och söndag 10 maj 2015.

Hennes budskap är en beställning från Mirror Visions Ensemble.

Sopran: Vira Slywotzky, tenor: Scott Murphree, altflöjt: Lena Gutke, piano: Bernt Wilhelmsson.

Länk till Mirror Visions Ensemble:
http://www.mirrorvisions.org

Länk till konsert 7 maj och 10 maj 2015:
http://www.mirrorvisions.org/artist.php?view=cal&;year=2015&month=5&submit=GO&monthsel=3&yearsel=2

Hennes budskap (2014) för sopran, tenor, altflöjt och piano 7'