Historien lyder (2012)

Durata: 60’
Category: Music and text

Historien lyder är ett samarbete mellan Christina Ouzounidis och Kim Hedås. Texten använder berättandet och återberättandet för att generera bilder och fragment av händelser, men istället för förmedlande är det här förvrängningen och diskrepansen mellan berättare och mottagare som understryks. Upprepningar, speglingar och förtätningar är grunden även för musiken, som spelar mellan koncentrerade, täta partier och friare, mer improvisatoriska delar. Verket är ett försök att tömma orden på allt annat innehåll än det som står utom berättarens kontroll. Historien lyder skrivs för och framförs av tre skådespelare och tre musiker.

Föreställningen som spelades på Atalante i Göteborg den 12 februari 2012 filmades och finns på länken nedan:

http://vimeo.com/36663854

Medverkande skådespelare:
Petra Fransson, Sandra Huldt och Pia Örjansdotter
Medverkande musiker:
Nina de Heney – kontrabas, Jörgen Pettersson – saxofon, Stefan Östersjö – gitarr

Speldatum:
6 februari 2012 – Teater Galeasen, Stockholm
12 februari 2012 – Atalante, Göteborg
18 februari 2012 – IAC, Malmö

Iscensättning: Christina Ouzounidis
Rum och kostym: Jenny Ljungberg
Ljudteknik: Rasmus Persson
Ljus: Tobias Hagström Ståhl
Produktion: Teatr Weimar, Ars Nova och Teater Galeasen

Historien lyder (2012) för tre musiker och tre skådespelare 60'