Segreto (2011)

Durata: 5’
Category: Music and architecture

Hemlighet.

Segreto är en del av projektet Skikt – arkitektur och musik, som startades av arkitekten Petra Gipp och tonsättaren Kim Hedås år 2011. Skikt utforskar hur arkitektur/konst och musik/ljud kan ges vidare dimensioner genom att ytterligare lager fogas till helheten.

Segreto (2011) elektroakustiskt stycke 5’