Ages (2019)

Durata: 10’30’’
Category: Chamber music

Ages (2019) för orgel

Materialet från det längre verket Lineages har delats i två: orgelstycket Ages och det elektroakustiska Lein, för sexton högtalare. 

Uruppförande fredag 8 november 2019 av organisten Johannes Landgren i Nathan Milsteinsalen, KMH under festivalen Between 2019.

http://between2019.org

Kim Hedås: Lineages (2019) 20’
För orgel och elektronik i sexton kanaler, spatialiserat i sextio högtalare.

Lineages är ett annat ord för härstamningar, ursprung. Verkets titel har valts eftersom musiken här pekar bakåt, mot den rika historia som finns för såväl orgelmusik som för elektroakustisk musik. Även om dessa två områden har följt olika vägar genom historien har de vissa likheter, inte minst i de experiment som utforskar och expanderar både rum och tid. Genom att lyssna bakåt kan vissa ursprungslinjer överföras från det förflutna till mitt arbete, ibland tydliga och igenkännbara, ibland förvrängda och fragmenterade. Mikroskopiska enheter av rytmer formar såväl polyfoniska linjer som legeringar av ljud och binder dynamiskt samman det som tidigare inte hade något samband. Andra ursprungslinjer framträder efterhand och är nu sammanvävda, inne i strukturen av klingande material.

Lineages är ett verk i ett samarbetsprojekt mellan organisten Johannes Landgren och kompositören Kim Hedås, Klanglegeringar, som syftar till att smälta samman ljud av orgel och elektronik. Projektet omfattar flera studier, laborationer och historiska exkursioner. Fyra huvudområden ska utforskas ytterligare: legering av ljud, alternativ stämning, utökad polyfoni och spatialisering. Lineages är ett första resultat av dessa experiment med orgel och elektroakustisk musik.

Ages (2019) 10’30’’