Via (2015)

Durata: 720’
Kategori: Musik och arkitektur
Lyssna: 

Via är en musikinstallation till en gångbro vid Malmö Live. Musiken är spatialt komponerad och spelas genom 21 högtalare, monterade i bänkar på gångbron och i gräset vid brofästet. Tolv timmar musik i ett system med dygnet uppdelat i fem faser, där tio slingor med individuella längder bildar mönster som gradvis förskjuts över veckorna som går. Musiken spelas dygnet runt, året om men mönstret är detsamma först efter åtta veckor. Ljudmaterialet – som består av specialkomponerade inspelningar med Malmö Symfoniorkester plus inspelningar av andra instrument och ljudmiljöer – har bearbetats i studio och vävts samman i den tolv timmar långa strukturen.

Rörligt, föränderligt – i tid och i rum. Platsen, människor som passerar, stadens brus, gångbrons arkitektoniska utformning och funktion som förbindelse, bänkarna som inbjuder till stillhet och paus. Flöde, vattnet som rör sig och glittrar genom moarémönstret i gångbrons räcken. Mönster av musik, fiktiva orkestrar som möts och försvinner bort i en stor struktur som expanderar över tid. Skiftningar, vågor av ljud med flytande övergångar. Avstånd som mäts upp och görs förnimbart genom att musiken tar plats vid olika positioner i rummet, vid olika tidpunkter på dygnet – rörligt från ett läge till ett annat.

Via är beställt av Malmö Förskönings- och Planteringsförening i samarbete med Malmö stad och med stöd av Statens Kulturråd. Verket är komponerat på EMS (Elektronmusikstudion) i Stockholm. De tekniska installationerna på plats vid gångbron har gjorts av Informationsteknik i Malmö. Gångbron är ritad av arkitekten Rasmus Astrup på det danska arkitektkontoret SLA.

Via är en del av Malmö stads satsning på offentlig konst, och musikinstallationen – som är ett platsspecifikt ljudkonstverk – är ett av flera nya verk som invigs vid Malmö Live den 3 juni 2015.

Länkar:

http://planteringsforeningen.se

http://planteringsforeningen.se/projekt/gangbro-audiokonst/?pcat=9

http://www.sla.dk/en/projects/bridge406/

http://www.malmolive.se

http://kimhedas.se

Via (2015) musikinstallation 720'