I.RÖRELSE II.IDENTITET III. TID IV. MINNE V. RUM

Raivadiado (2008)

Durata: 10’50’’
Kategori: Elektroakustisk musik
Lyssna: 

Våren 2007 hade Strindbergs Dödsdansen I-II premiär på Dramaten. Jag hade komponerat ny musik som spelades in av kvartetten Pärlor för svin. Pjäsens tema: kärleken som slår över i hat, vreden som lagras och bitterheten som växer – allt detta stannade kvar i mig och jag fick idén att göra ett elektroakustiskt stycke. Till föreställningen hade jag komponerat musik som anknöt till tiden och platsen för pjäsen, men nu ville jag använda ljudmaterial från instrumenten och skådespelarnas röster till något helt annat.

Grundidén för Raivadiado är att musiken kopplas ihop med en text, där uttrycket betyder något – inte orden – och där rösten är som ett instrument bland flera andra i en musikalisk väv. Texterna i stycket är konsekvent vända bak och fram, så man hör alltså aldrig några ord. I Raivadiado är rösten bryggan mellan två världar: den värld där orden betyder något och den värld där musiken tar över.

Styckets titel Raivadiado är en sammanflätning av två portugisiska ord: raiva, som betyder ilska och adiado, som betyder uppskjuten.

Raivadiado är en beställning från EMS och Rikskonserter och uruppfördes den 3 december 2008 i Casa da Musica, Porto, Portugal.

Raivadiado (2008) elektroakustiskt stycke 10'50''