I.RÖRELSE II.IDENTITET III. TID IV. MINNE V. RUM

Intermezzo (2010)

Durata: 25’
Kategori: Musik till bild
Lyssna: 

Musiken ursprungligen komponerad till utställningen Bröllop – inte bara kärlek som visades på Kungliga Myntkabinettet under maj-augusti 2010. För utformningen av utställningen stod Unna Design.

Senare omarbetad till en musikfilm med film/bilder av Thomas Laurien.

Laurien/Hedås: Intermezzo
Musiken som en plats för minnen. Mönstergestalter träder fram och formhändelser sker till ljud som bär på spår av liv.


Uruppförande: 1 februari 2011, Lindgrensalen, Artisten, HSM

Intermezzo (2010) 25'