Illusion (2011)

Durata: 30’
Kategori: Musik och arkitektur
Lyssna: 

Illusion är en musikinstallation, komponerad av Kim Hedås för Kivik Art Centre, där sex högtalare skapar ett rörligt och föränderligt rum tillsammans med Petra Gipps Refugium. Musiken rör sig mellan verkligt och overkligt, yttre och inre, nära och långt borta. Perspektiven skiftar och kontrasterande ljudvärldar vävs ihop till en stor, flerstämmig struktur. De naturliga ljuden på platsen får genom musikens skuggningar och skiftningar en svävande form som gradvis förändrar lyssnandet. Illusion spelar med rums- och tidsbegreppen genom att i ena stunden etablera ett specifikt rum och en konkret tid för att i nästa ögonblick glida över i något helt annat. Idén om det rörliga rummet och den rörliga tiden är central, inte minst eftersom musikstycket blir annorlunda beroende på när man börjar lyssna, var man befinner sig och hur man förflyttar sig. Illusion är komponerat med surroundljud för sex högtalare i studio 1 på EMS i Stockholm.

Illusion är en del av projektet Skikt – arkitektur och musik, som startades av arkitekten Petra Gipp och tonsättaren Kim Hedås år 2011. Skikt utforskar hur arkitektur/konst och musik/ljud kan ges vidare dimensioner genom att ytterligare lager fogas till helheten.

Illusion (2011) elektroakustiskt stycke 30'